Projekt Erasmus+

Projekt Erasmus+

Stránka www.erasmus.ecav.sk bola vytvorená na zverejnenie a šírenie výsledkov projektu v programe Erasmus+.

V rámci programu ERASMUS+ bol v období september 2015 až august 2017 realizovaný projekt „Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí na Slovensku, v Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku“ v ktorom partnerom a hlavným koordinátorom bola ECAV na Slovensku.

Projektová myšlienka vznikla na pôde cirkevných organizácií v Nemecku, Švédsku, Dánsku, Lotyšsku a na Slovensku. Nadväzuje na dobré skúsenosti z predchádzajúcej spolupráce na projekte v programe Grundtvig – Učiace sa partnerstvá, ktorý partneri realizovali v rokoch 2012 – 2014.

Cieľom projektu bolo  vytvorenie uceleného vzdelávacieho programu, ktorý umožní zamestnancom a dobrovoľníkom z cirkevných zborov vzdelávať cieľové skupiny vo vidieckych oblastiach.

Máme teraz k dispozícii kompletný školiaci materiál v oblastiach, ktoré sú najrelevantnejšie pre vidiecke oblasti. Určený je predovšetkým na vzdelávanie nezamestnaných a sociálne znevýhodnených ľudí (zväčša starších ako 45 rokov) vo vidieckych oblastiach, aj bez predchádzajúceho technického vzdelania

Vzdelávací materiál, ktorý bol v rámci projektu vypracovaný, je dobre využiteľný aj pre inštitúcie poskytujúce vzdelávanie, ktoré môžu tento materiál bezplatne použiť na svoje kurzy a prednášky.

Ponúkame tiež inšpiráciu pre to, ako môžu cirkvi, cirkevné zbory, organizácie a jednotlivci mať klímu a životné prostredie vo svojom programe – tak vo svojej práci a aktivitách v organizácii ako aj v každodennom praktickom živote.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *