Medzinárodná spolupráca v projekte Erasmus+

Medzinárodná spolupráca v projekte Erasmus+

Prečo sme vytvorili partnerstvo?

Projektová myšlienka vznikla na pôde cirkevných organizácií v Nemecku, Švédsku, Dánsku, Lotyšsku a na Slovensku. Nadväzuje na dobré skúsenosti z predchádzajúcej spolupráce na projekte v programe Grundtvig  Učiace sa partnerstvá, ktorý partneri realizovali v rokoch 2012 – 2014.

V rámci programu ERASMUS+ Strategické partnerstvá bol v období september 2015 až august 2017 realizovaný projekt „Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí na Slovensku, v Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku“ v ktorom partnerom a hlavným koordinátorom bola ECAV na Slovensku.

  

    

Prečo sme napísali tento projekt?

Už realizovaný spoločný projekt v programe „Grundtvig – Učiace sa partnerstvá“ bol zameraný na environment a na vzdelávanie zamestnancov a dobrovoľníkov zamerané na úspory energie, triedenie odpadu, znižovanie uhlíkovej stopy, obnoviteľné zdroje a pod. Projekt programu Erasmus+ „Vzdelávanie pre trvaloudržateľný rozvoj vidieckych oblastí na Slovensku, v Lotyšsku, Nemecku a Dánsku“ nadviazal na úspešnú spoluprácu a využil potenciál partnerstva na riešenie vybraných európskych priorít. Projekt nerieši len vzdelávanie nezamestnaných a rozvíjanie ich zručností, ale má za cieľ aj podporovať samo-zamestnávanie sa, podnikanie a vytváranie nových pracovných príležitostí so vzťahom k trvalo udržateľnému rozvoju a životnému prostrediu.

Ako sme realizovali tento projekt?

Projekt bol realizovaný podľa očakávania. Spolupráca v otázkach týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja je veľmi cenná a výsledok je oveľa lepší, než keby na jednotlivých témach pracoval každý partner samostatne .

Viac informácií o realizácii projektu Erasmus+ nájdete na https://goo.gl/wYaLGA

Viac informácií o realizácii projektu Grundtvig nájdete na https://goo.gl/MH9M6W

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *