Obsah vzdelávacieho materiálu

Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj

Máme teraz k dispozícii kompletný školiaci materiál v oblastiach, ktoré sú najrelevantnejšie pre vidiecke oblasti. Určený je predovšetkým na vzdelávanie nezamestnaných a sociálne znevýhodnených ľudí (zväčša starších ako 45 rokov) vo vidieckych oblastiach, aj bez predchádzajúceho technického vzdelania.

PESTOVANIE POTRAVÍN V BIO-KVALITE

Komunity a rodinné farmy

Materiál poskytuje všetky dôležité informácie o pôde, trvalo udržateľnej starostlivosti o pôdu a zásadách pestovania BIO zeleniny. Vzdelávací program predpokladá prepojenie s praktickým tréningom. Určený je predovšetkým na vzdelávanie nezamestnaných a sociálne znevýhodnených ľudí vo vidieckych oblastiach, ale aj budúcich farmárov a pracovníkov na BIO farmách, v komunitných záhradách, vlastníkov pôdy a záujemcov z radov širokej verejnosti.

ZÍSKAJ KONTROLU NAD ENERGIOU

Staň sa inteligentnejším užívateľom energie

Materiál má slúžiť ako vodítko pre efektívne využívanie energie s čo najmenej negatívnym vplyvom na životné prostredie. Poskytuje návod ako získať prehľad o spotrebe energie a kde hľadať možnosti úspor pre pracovníkov správy budov, vlastníkov verejných budov.

ENERGETICKÉ RIEŠENIA S VYUŽITÍM OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

Použiteľné v cirkevných a iných budovách

Materiál je dôležitým nástrojom pri výbere správneho vykurovacieho systému založeného na obnoviteľnej energii pre konkrétne budovy. Opisuje rôzne druhy obnoviteľných zdrojov energie a vedie tých, ktorí chcú vidieť, aký druh obnoviteľnej energie je optimálnym riešením pre daný typ budovy. Určený je na vzdelávanie pracovníkov správy budov, vlastníkov verejných budov ale aj záujemcom z radov širokej verejnosti.

V LESE A NA VIDIEKU

Kreatívne a trvalo udržateľné využitie prírodných priestorov

Materiál je návodom ako môžu byť les a okolitá krajina užívané trvalo udržateľným spôsobom  Poskytuje teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre úspešný rozbeh a realizáciu vlastných projektov zameraných na využitie lesa, ovocného sadu a dreva všeobecne. Ponúka rôzne metodologické prístupy a početné individuálne a skupinové cvičenia s možnosťou prezentovania výsledkov. Vzdelávací program je zacielený na sociálne znevýhodnených ľudí (zväčša starších ako 45 rokov) vo vidieckych oblastiach.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *