Učebnica Energetické riešenia s využitím OZE

Učebnica Energetické riešenia s využitím OZE

ENERGETICKÉ RIEŠENIA S VYUŽITÍM OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

POUŽITEĽNÉ V CIRKEVNÝCH A INÝCH BUDOVÁCH

Predslov

Všetky krajiny EÚ musia čeliť výzvam súvisiacim so znečistením a klimatickými zmenami. Na národnej a medzinárodnej úrovni sú preto stanovené ambiciózne ciele zamerané na zníženie emisií CO2 a na prechod od používania fosílnych palív k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie.

Cirkvi sú v tomto smere súčasťou občianskej spoločnosti, a preto sú zodpovedné aj za podporu prechodu od používania fosílnych palív k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. Od roku 2009 sa na podpore tejto agendy podieľa aj sieť „zelených cirkví“ v rámci Národnej rady Dánska.

Vykurovanie budov je v našich zemepisných šírkach potrebné a môže byť nákladné a tiež hlavným zdrojom emisií CO2. Výber „správneho“ vykurovacieho systému môže byť ťažkým rozhodnutím, keďže vykurovací systém má životnosť minimálne 15 alebo aj viac rokov. To, čo je dnes ekonomicky výhodné, sa môže stať „zlou investíciou“ za niekoľko rokov, alebo naopak.

Pokiaľ ale ide o životné prostredie, výber nie je taký ťažký. Ak chceme spomaliť zmenu klímy, musíme značne znížiť emisie CO2. Preto je dôležité, aby sme vybrali „ekologické riešenia“ založené na obnoviteľných zdrojoch energie namiesto fosílnych palív ako ropa a zemný plyn. Dánsko sa zaviazalo byť do roku 2050 nezávislé na fosílnych palivách. Čím skôr dosiahneme tento cieľ, tým lepšie to bude pre životné prostredie a naše klímu.

Tento materiál je určený ako dôležitý nástroj pre cirkevné zbory pri výbere správneho vykurovacieho systému založeného na obnoviteľnej energii pre konkrétne budovy. Opisuje rôzne druhy obnoviteľných zdrojov energie a vedie tých, ktorí chcú vidieť, aký druh obnoviteľnej energie je optimálnym riešením pre daný typ budovy. Hoci je materiál vytvorený pre cirkvi a cirkevné budovy, môže ho použiť aj mnoho iných organizácií a súkromných osôb, ktoré spravujú budovy: informácie o kostoloch sú relevantné aj pre iné historické budovy, ale aj väčšie modernejšie budovy, ktoré zhromažďujú veľa ľudí v pravidelných intervaloch. Informácie o farnosti sú dôležité pre veľké množstvo domov a rezidencií a informácie o kostoloch a cintoríne sú dôležité pre veľké spoločenské haly, kultúrne domy, verejné kúpele a ďalšie menšie budovy a zariadenia.

Materiál je so svojimi 9 lekciami mienený ako vzdelávací materiál. Na posledných stranách tohto materiálu možno nájsť 10 modelových prípadov. Tí, ktorí absolvujú 9 hodín a dokážu relevantne odpovedať na 10 otázok z modelových prípadov, môžu získať certifikát Erasmus +.

Materiál sa nachádza aj na webovej stránke Green Church v Dánsku, www.gronkirke.dk, ale v trochu inej podobe. Na webovej stránke sú  konkrétne typy budov a obnoviteľných zdrojov energie usporiadané do matice, ktorá umožňuje jednoduché vyhľadávanie presných informácií o konkrétnom type budovy vzhľadom na konkrétny zdroj energie. Dúfame, že mnohí to budú považovať za užitočné.

Tento materiál vytvoril Carsten Vejborg pre Grøn Kirke v súvislosti s projektom EÚ Erasmus +, vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vo vidieckych oblastiach na Slovensku, Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku.

Vzdelávací materiál v slovenskom jazyku nájdete na linku:

https://drive.google.com/file/d/1Q8dKhJ7KXktsQUGi85S5yDRfEfeOTBMF/view?usp=sharing

alebo:

https://drive.google.com/file/d/1he9HOMSneYBASSDxpnjZon2DPq3N4Mdq/view?usp=sharing

Okrem iných častí vzdelávacieho materiálu tam nájdete aj:

Učebnica Energetické riešenia s využitím OZE

Pracovný zošit Energetické riešenia s využitím OZE

Lekcie 1 – 9 Energetické riešenia s využitím OZE:

Vzdelávací materiál v anglickom jazyku nájdete na linku:

https://drive.google.com/file/d/1zn78D6QrCSFR_WCTjXzLav454FV3UiCk/view?usp=sharing

alebo:

https://drive.google.com/file/d/1GtM4Zm1sdTa5Oq4nHecp-Y8JaB_-QDel/view?usp=sharing

Okrem iných častí vzdelávacieho materiálu tam nájdete aj:

Textbook Renewable Energy Solutions

Workbook Renewable Energy Solutions

Lessons 1 – 9 Renewable Energy Solutions

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *