Učebnica Pestovanie potravín v bio-kvalite

Učebnica Pestovanie potravín v bio-kvalite

PESTOVANIE POTRAVÍN V BIO-KVALITE

KOMUNITY A RODINNÉ FARMY

Úvod

Projekt „Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí na Slovensku, v Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku“ vypracovaný v rámci programu Erasmus+ sa zameriava na oblasť vzdelávania dospelých. V projekte boli zapojené organizácie z viacerých krajín na rôznom stupni ekonomického a kultúrneho rozvoja, a to z Nemecka, Švédska, Dánska, Lotyšska a Slovenska. Jedným z cieľov projektu bola aj výmena dobrých skúseností medzi nimi. V oblasti vzdelávania dospelých nie je v súčasnosti dostatok informácii a vzdelávacích programov, ktoré by motivovali dospelých k podnikaniu a k snahe o trvalo udržateľný rozvoj. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku spracovala v rámci projektu tému trvalo udržateľného rozvoja v rámci „Pestovania potravín v bio-kvalite“ zacielenú na pestovanie zeleniny v komunitných záhradách a rodinných farmách.

Výsledkom projektu je vzdelávací program je určený predovšetkým na vzdelávanie nezamestnaných. Materiál je však prostredníctvom www stránok voľne dostupný a použiteľný na vzdelávanie členov združení, organizácií i záujemcov o trvaloudržateľné pestovanie potravín z radov verejnosti. Vzdelávací program predpokladá prepojenie s praktickým tréningom.

Vzdelávací program bude realizovaný prostredníctvom kurzu trvajúceho 5 týždňov, z toho:

  • 4 týždne teória
  • 1 týždeň prax

V každom týždni teórie budú 2 lekcie v trvaní 2 x 45 min.

Týždeň praxe bude variabilný, môže to byť exkurzia alebo práca v teréne (napr. na farme)

Projekt bude ponúknutý úradom práce, miestnym zastupiteľstvám, môže byť využitý aj v rámci menších komunít, napr. občianskych združení, neziskových organizácií, cirkevných  zborov a pod.

Na záver kurzu absolvent získa certifikát potvrdzujúci predmet a úroveň dosiahnutého vzdelania. Financovanie kurzov bude z verejných financií (úrady práce), prostredníctvom grantových schém alebo na dobrovoľníckej báze.

Vzdelávací materiál v slovenskom jazyku nájdete tu:

Učebnica Pestovanie potravín v bio-kvalite https://goo.gl/fJ4ZnJ

Pracovný zošit Pestovanie potravín v bio-kvalite https://goo.gl/WcYnBU

Lekcie Pestovanie potravín v bio-kvalite:

Lekcia 1 https://goo.gl/62Kct7, test z lekcie 1 https://goo.gl/4S4o4N

Lekcia 2 https://goo.gl/oTSGLm, test z lekcie 2 https://goo.gl/s3aWcQ

Lekcia 3 https://goo.gl/GWWLim, test z lekcie 3 https://goo.gl/b4cX51

Lekcia 4 https://goo.gl/4nDDcy, test z lekcie 4 https://goo.gl/XN9EqN

Lekcia 5 https://goo.gl/vjiub3, test z lekcie 5 https://goo.gl/JXZFa5

Lekcia 6 https://goo.gl/yM67mQ, test z lekcie 6 https://goo.gl/rwxo9b

Lekcia 7 https://goo.gl/3at3d6, test z lekcie 7 https://goo.gl/2KWwc2

Lekcia 8 https://goo.gl/Mpx6zr, záverečný test https://goo.gl/Bd4wAw

Vzdelávací materiál v anglickom jazyku nájdete tu:

Textbook Growing of Food in Organic Quality https://goo.gl/JZyhgp

Workbook Growing of Food in Organic Quality https://goo.gl/mSfRW8

Lessons Growing of Food in Organic Quality:

Lesson 1 https://goo.gl/jhkC4C, Test from Lesson 1 https://goo.gl/XQhQbo

Lesson 2 https://goo.gl/v8YHfV, Test from Lesson 2 https://goo.gl/bSRaHL

Lesson 3 https://goo.gl/ZYhBnt, Test from Lesson 3 https://goo.gl/zbh4Tu

Lesson 4 https://goo.gl/EV86zm, Test from Lesson 4 https://goo.gl/RcHGNH

Lesson 5 https://goo.gl/KSn3hx,Test from Lesson 5 https://goo.gl/UoXCNd

Lesson 6 https://goo.gl/R2Ruja, Test from Lesson 6 https://goo.gl/pYiiP3

Lesson 7 https://goo.gl/fYAUb1, Test from Lesson 7 https://goo.gl/NKNomB

Lesson 8 https://goo.gl/k6gBCt, Final Test https://goo.gl/9gLojT

Vzdelávací materiál vo švédskom jazyku nájdete tu:

Lärobok Organiska grödor https://goo.gl/Jmkqek

Arbetsbok Organiska grödor https://goo.gl/TJzzSA

Lektioner Organiska grödor:

Lektion 1 https://goo.gl/cjLpqA

Lektion 2 https://goo.gl/DjFLch

Lektion 3 https://goo.gl/QELPyY

Lektion 4 https://goo.gl/STbWBR

Lektion 5 https://goo.gl/vyqYz7

Lektion 6 https://goo.gl/ocRQdd

Lektion 7 https://goo.gl/wJBBGG

Lektion 8 https://goo.gl/vwzeFi

Vzdelávací materiál v dánskom jazyku nájdete tu:

Arbejdshæfte Dyrkning af økologisk mad https://goo.gl/jvtAZm

Lektioner Dyrkning af økologisk mad:

Lektion 1 https://goo.gl/3zHQRe

Lektion 2 https://goo.gl/VRe6Eu

Lektion 3 https://goo.gl/tCq66m

Lektion 4 https://goo.gl/V5UPR5

Lektion 5 https://goo.gl/JqokL9

Lektion 6 https://goo.gl/hroQus

Lektion 7 https://goo.gl/wj6WYZ

Lektion 8 https://goo.gl/YUB6YE

Vzdelávací materiál v nemeckom jazyku nájdete tu:

Arbeitsmappe Nahrungsmittelanbau in Bioqualität https://goo.gl/GgamSN

Lektionen Nahrungsmittelanbau in Bioqualität:

Lektion 1 https://goo.gl/D6XnSj

Lektion 2 https://goo.gl/tsKpcy

Lektion 3 https://goo.gl/WJ2oyB

Lektion 4 https://goo.gl/eDK7UZ

Lektion 5 https://goo.gl/6ktUoE

Lektion 6 https://goo.gl/re1eDU

Lektion 7 https://goo.gl/RhiCLt

Lektion 8 https://goo.gl/6WnPSw

Vzdelávací materiál v lotyšskom jazyku nájdete tu:

Spracováva sa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *