Učebnica Pestovanie potravín v bio-kvalite

Učebnica Pestovanie potravín v bio-kvalite

PESTOVANIE POTRAVÍN V BIO-KVALITE

KOMUNITY A RODINNÉ FARMY

Úvod

Projekt „Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí na Slovensku, v Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku“ vypracovaný v rámci programu Erasmus+ sa zameriava na oblasť vzdelávania dospelých. V projekte boli zapojené organizácie z viacerých krajín na rôznom stupni ekonomického a kultúrneho rozvoja, a to z Nemecka, Švédska, Dánska, Lotyšska a Slovenska. Jedným z cieľov projektu bola aj výmena dobrých skúseností medzi nimi. V oblasti vzdelávania dospelých nie je v súčasnosti dostatok informácii a vzdelávacích programov, ktoré by motivovali dospelých k podnikaniu a k snahe o trvalo udržateľný rozvoj. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku spracovala v rámci projektu tému trvalo udržateľného rozvoja v rámci „Pestovania potravín v bio-kvalite“ zacielenú na pestovanie zeleniny v komunitných záhradách a rodinných farmách.

Výsledkom projektu je vzdelávací program je určený predovšetkým na vzdelávanie nezamestnaných. Materiál je však prostredníctvom www stránok voľne dostupný a použiteľný na vzdelávanie členov združení, organizácií i záujemcov o trvaloudržateľné pestovanie potravín z radov verejnosti. Vzdelávací program predpokladá prepojenie s praktickým tréningom.

Vzdelávací program bude realizovaný prostredníctvom kurzu trvajúceho 5 týždňov, z toho:

  • 4 týždne teória
  • 1 týždeň prax

V každom týždni teórie budú 2 lekcie v trvaní 2 x 45 min.

Týždeň praxe bude variabilný, môže to byť exkurzia alebo práca v teréne (napr. na farme)

Projekt bude ponúknutý úradom práce, miestnym zastupiteľstvám, môže byť využitý aj v rámci menších komunít, napr. občianskych združení, neziskových organizácií, cirkevných  zborov a pod.

Na záver kurzu absolvent získa certifikát potvrdzujúci predmet a úroveň dosiahnutého vzdelania. Financovanie kurzov bude z verejných financií (úrady práce), prostredníctvom grantových schém alebo na dobrovoľníckej báze.

Vzdelávací materiál v slovenskom jazyku nájdete tu:

https://drive.google.com/file/d/1Q8dKhJ7KXktsQUGi85S5yDRfEfeOTBMF/view?usp=sharing

alebo:

https://drive.google.com/file/d/1he9HOMSneYBASSDxpnjZon2DPq3N4Mdq/view?usp=sharing

Okrem iných častí vzdelávacieho materiálu tam nájdete aj:

Učebnica Pestovanie potravín v bio-kvalite

Pracovný zošit Pestovanie potravín v bio-kvalite

Lekcie 1 – 8 Pestovanie potravín v bio-kvalite

Vzdelávací materiál v anglickom jazyku nájdete tu:

https://drive.google.com/file/d/1zn78D6QrCSFR_WCTjXzLav454FV3UiCk/view?usp=sharing

alebo:

https://drive.google.com/file/d/1GtM4Zm1sdTa5Oq4nHecp-Y8JaB_-QDel/view?usp=sharing

Okrem iných častí vzdelávacieho materiálu tam nájdete aj:

Textbook Growing of Food in Organic Quality 

Workbook Growing of Food in Organic Quality 

Lessons 1 – 8 Growing of Food in Organic Quality

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *