Učebnica V lese a na vidieku

Učebnica V lese a na vidieku

V LESE A NA VIDIEKU

KREATÍVNE A TRVALO UDRŽATEĽNÉ VYUŽITIE PRÍRODNÝCH PRIESTOROV

Úvod

Cirkvi vo vidieckych oblastiach sú často vlastníkmi zeme z tak povediac historických dôvodov. Vlastnia polia a lesy, lúky, živé ploty a iné nevyužívanie územia tzv. „brownfields“. Kým orná pôda je zväčša dávaná do nájmu farmárom ktorí ju kultivujú, o les sa stará cirkevná komunita. Záujem o les a veci s ním spojené je v cirkevnej komunite pomerne malý.

Cirkvi, teda aj Evanjelická cirkev v Strednom Nemecku, prevádzkujú vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa často nachádzajú vo veľmi idylickom prostredí a ktoré ponúkajú širokú škálu vzdelávacích podujatí a tréningových kurzov pre všetky vekové skupiny.

Základnou myšlienkou prezentovaného vzdelávacieho programu je preto skĺbiť obidva tieto fakty dokopy –  uvedomenie si dôležitosti lesa a krajiny prostredníctvom cirkevných  vzdelávacích inštitúcií. Centrálnou otázkou je: ako môžu les a okolitá krajina byť užívané trvalo udržateľným spôsobom a zároveň prispievať k zlepšovaniu sociálnej situácie znevýhodnených ľudí vo vidieckych oblastiach.

Tento vzdelávací program poskytuje účastníkom teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre úspešný rozbeh a implementáciu ich vlastných projektov. Hlavné zameranie projektov má byť na využitie lesa, ovocného sadu a dreva všeobecne. Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a získané kompetencie v projektovom manažmente by mali umožniť účastníkom vedieť lepšie sa kontaktovať a zlepšiť svoju účasť na sociálnom živote vo vlastnom regióne. Naskytuje sa tiež možnosť, že časť ich príjmu by mohla byť generovaná z trvalo udržateľných projektov.

Vzdelávací program je zacielený na sociálne znevýhodnených ľudí ( zväčša starších ako 45 rokov) vo vidieckych oblastiach. Bol testovaný v Národnom parku Dübener Heide vo Východnom Nemecku. Znevýhodnenie môže mať rôzne príčiny: dlho trvajúca nezamestnanosť, nedostatok kontaktov a integrácie, nepoznanie prostredia (novo prišlé, vylúčené osoby), neisté zamestnanie (slabo platené, príp. dočasné zamestnanie)

Hlavným cieľom tohto vzdelávacieho programu je predovšetkým poskytnúť vedomosti o vzájomných väzbách v lesnom ekosystéme a o jeho využiteľnosti. Zahŕňa tiež schopnosť získavať vedomosti, keďže väčšina účastníkov má skúsenosti s učením dávno za sebou a tieto skúsenosti často nekorešpondujú s prístupmi modernej pedagogiky. Predovšetkým by malo byť posilnené trénovanie odbornosti, ako  aj metodologické a sociálne kompetencie. Program ponúka rôzne metodologické prístupy a početné individuálne a skupinové cvičenia s možnosťou prezentovania výsledkov.  Zážitok úspechu posilňuje sebavedomie účastníkov.

Tento vzdelávací program je vhodný tak pre cirkevné ako je pre sekulárne vzdelávacie inštitúcie.

 

Vzdelávací materiál v slovenskom jazyku nájdete na linku:

https://drive.google.com/file/d/1Q8dKhJ7KXktsQUGi85S5yDRfEfeOTBMF/view?usp=sharing

alebo:

https://drive.google.com/file/d/1he9HOMSneYBASSDxpnjZon2DPq3N4Mdq/view?usp=sharing

Okrem iných častí vzdelávacieho materiálu tam nájdete aj:

Učebnica V lese a na vidieku

Pracovný zošit V lese a na vidieku

Lekcie V lese a na vidieku

Vzdelávací materiál v anglickom jazyku nájdete na linku:

https://drive.google.com/file/d/1zn78D6QrCSFR_WCTjXzLav454FV3UiCk/view?usp=sharing

alebo:

https://drive.google.com/file/d/1GtM4Zm1sdTa5Oq4nHecp-Y8JaB_-QDel/view?usp=sharing

Okrem iných častí vzdelávacieho materiálu tam nájdete aj:

Textbook In Forest and Countryside

Workbook In Forest and Countryside

Lessons In Forest and Countryside

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *