Učebnica Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj

Učebnica Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj

VZDELÁVANIE PRE TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

VIDIECKYCH OBLASTÍ NA SLOVENSKU, V LOTYŠSKU, NEMECKU, ŠVÉDSKU A DÁNSKU

Predslov

Dňa 25. septembra 2015 krajiny Organizácie Spojených národov spoločne prijali 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja – nazývaných aj Globálne Ciele – ako všeobecnú výzvu zameranú na ukončenie chudoby, na ochranu planéty a na zabezpečenie mieru a prosperity všetkých ľudí. Týchto 17 cieľov vychádza z úspechov Miléniových Rozvojových Cieľov a okrem iných priorít zahŕňa aj nové oblasti, ako sú zmena klímy, hospodárska nerovnosť, inovácie, udržateľná spotreba, mier a spravodlivosť.

Vlády sa zaviazali pracovať na dosiahnutí týchto cieľov, ale na to, aby ich dosiahli musí každý urobiť svoj diel práce: vlády, súkromný sektor aj občianska spoločnosť. Cirkvi sú súčasťou občianskej spoločnosti a pracujú v mnohých smeroch, bojujú proti klimatickým zmenám a ekonomickej nerovnosti a podporujú udržateľnú spotrebu, mier a spravodlivosť. Pracujú na národnej úrovni, ale spolupracujú aj cezhranične. Od roku 2012 spolupracovali cirkvi v Nemecku, Švédsku, Lotyšsku, na Slovensku a v Dánsku na otázkach trvalej udržateľnosti. Každá z nich pracovala lokálne v relevantných a kontextuálnych spôsoboch, ale získavala aj pridanú hodnotu vo vzájomnom učení sa.

V rokoch 2015-2017 spolupracovali títo partneri na projekte Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vo vidieckych oblastiach na Slovensku, Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku v rámci programu ERASMUS PLUS. Cieľom projektu bolo vytvoriť vzdelávacie materiály, ktoré môžu pomôcť vzdelávať príslušné cieľové skupiny vo vidieckych oblastiach v rôznych otázkach trvalej udržateľnosti, aby mohli získať platenú prácu a lepšiu kvalitu života. Medzi cieľové skupiny patria prisťahovalci, starší ľudia žijúci v riedko osídlených oblastiach a ďalšie skupiny žijúce na miestach s nedostatkom pracovných príležitostí.

Vzdelávanie pre trvalú udržateľnosť bolo spoločným cieľom projektu. Trvalo udržateľný rozvoj musí zahŕňať tri aspekty, ktoré sú úzko spojené: ekologická, sociálna a hospodárska udržateľnosť. Globálne ciele OSN sú integrované a udržujú v rovnováhe tri aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Bolo to aj našou snahou a pokryli sme v našich materiáloch rôzne aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Národné situácie, potreby a metódy sa líšia – čo sa odráža aj v materiáloch, ktoré boli vypracované.

Vzdelávací materiál v slovenskom jazyku nájdete na 

Učebnica Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj https://goo.gl/69AD8W

Pracovný zošit Pestovanie potravín v bio-kvalite https://goo.gl/WcYnBU

Lekcie Pestovanie potravín v bio-kvalite:

Lekcia 1 https://goo.gl/62Kct7, test z lekcie 1 https://goo.gl/4S4o4N

Lekcia 2 https://goo.gl/oTSGLm, test z lekcie 2 https://goo.gl/s3aWcQ

Lekcia 3 https://goo.gl/GWWLim, test z lekcie 3 https://goo.gl/b4cX51

Lekcia 4 https://goo.gl/4nDDcy, test z lekcie 4 https://goo.gl/XN9EqN

Lekcia 5 https://goo.gl/vjiub3, test z lekcie 5 https://goo.gl/JXZFa5

Lekcia 6 https://goo.gl/yM67mQ, test z lekcie 6 https://goo.gl/rwxo9b

Lekcia 7 https://goo.gl/3at3d6, test z lekcie 7 https://goo.gl/2KWwc2

Lekcia 8 https://goo.gl/Mpx6zr, záverečný test https://goo.gl/Bd4wAw

 

Pracovný zošit Získaj kontrolu nad energiou https://goo.gl/D3tkDC

Lekcie Získaj kontrolu nad energiou https://goo.gl/EwgTn1

 

Pracovný zošit Energetické riešenia s využitím OZE https://goo.gl/3WJwRC

Lekcie Energetické riešenia s využitím OZE:

Lekcia 1 https://goo.gl/PUmyHT

Lekcia 2 https://goo.gl/ENytUP

Lekcia3 https://goo.gl/yuEYSz

Lekcia 4 https://goo.gl/zyKxqC

Lekcia 5 https://goo.gl/B33oVm

Lekcia 6 https://goo.gl/2rhPwE

Lekcia 7 https://goo.gl/BwNSh9

Lekcia 8 https://goo.gl/aaRf6L

Lekcia 9 https://goo.gl/6wNPwx

 

Pracovný zošit V lese a na vidieku https://goo.gl/eHjBeF

Lekcie V lese a na vidieku https://goo.gl/JmF8AZ

 

Vzdelávací materiál v anglickom jazyku nájdete na

Textbook Education for Sustainable Development https://goo.gl/NS2TjW

Workbook Growing of Food in Organic Quality https://goo.gl/mSfRW8

Lessons Growing of Food in Organic Quality:

Lesson 1 https://goo.gl/jhkC4C, Test from Lesson 1 https://goo.gl/XQhQbo

Lesson 2 https://goo.gl/v8YHfV, Test from Lesson 2 https://goo.gl/bSRaHL

Lesson 3 https://goo.gl/ZYhBnt, Test from Lesson 3 https://goo.gl/zbh4Tu

Lesson 4 https://goo.gl/EV86zm, Test from Lesson 4 https://goo.gl/RcHGNH

Lesson 5 https://goo.gl/KSn3hx,Test from Lesson 5 https://goo.gl/UoXCNd

Lesson 6 https://goo.gl/R2Ruja, Test from Lesson 6 https://goo.gl/pYiiP3

Lesson 7 https://goo.gl/fYAUb1, Test from Lesson 7 https://goo.gl/NKNomB

Lesson 8 https://goo.gl/k6gBCt, Final Test https://goo.gl/9gLojT

 

Workbook Gain Control of Energy https://goo.gl/4vHZyZ

Lessons Gain Control of Energy https://goo.gl/WbxasC

 

Workbook Renewable Energy Solutions https://goo.gl/SPRP9u

Lessons Renewable Energy Solutions:

Lesson 1 https://goo.gl/iuEJCU

Lesson 2 https://goo.gl/PFYbbY

Lesson 3 https://goo.gl/xZKcDx

Lesson 4 https://goo.gl/xjStW9

Lesson 5 https://goo.gl/dHHKei

Lesson 6 https://goo.gl/WyKavA

Lesson 7 https://goo.gl/Jsj6CF

Lesson 8 https://goo.gl/BHQ3nt

Lesson 9 https://goo.gl/WvxJrW

 

Workbook In Forest and Countryside https://goo.gl/LTJRP5

Lessons In Forest and Countryside https://goo.gl/qbofzR

 

Vzdelávací materiál v dánskom jazyku nájdete na

Lærebog Uddannelse til bæredygtig udvikling https://goo.gl/koN4p5

Arbejdshæfte Dyrkning af økologisk mad https://goo.gl/jvtAZm

Lektioner Dyrkning af økologisk mad:

Lektion 1 https://goo.gl/3zHQRe

Lektion 2 https://goo.gl/VRe6Eu

Lektion 3 https://goo.gl/tCq66m

Lektion 4 https://goo.gl/V5UPR5

Lektion 5 https://goo.gl/JqokL9

Lektion 6 https://goo.gl/hroQus

Lektion 7 https://goo.gl/wj6WYZ

Lektion 8 https://goo.gl/YUB6YE

 

Arbejdshæfte Få styr på energien https://goo.gl/JgLDei

Lektioner Få styr på energien https://goo.gl/PKyfUz

 

Arbejdshæfte Vedvarende energiløsninger https://goo.gl/1CvFuB

Lektioner Vedvarende energiløsninger:

Lektion 1 https://goo.gl/vyehch

Lektion 2 https://goo.gl/L1j4aU

Lektion 3 https://goo.gl/zBRHhi

Lektion 4 https://goo.gl/9Dmoga

Lektion 5 https://goo.gl/eQN2Sw

Lektion 6 https://goo.gl/bY2MKd

Lektion 7 https://goo.gl/TXgYPt

Lektion 8 https://goo.gl/D6JLUj

Lektion 9 https://goo.gl/63ABHy

 

Arbejdshæfte I skoven og på landhttps://goo.gl/MqXUdt

Lektioner I skoven og på landet  https://goo.gl/EoX7m1

 

Vzdelávací materiál v nemeckom jazyku nájdete na

Lehrbuch Bildung für nachhaltige Entwicklung https://goo.gl/dEodpx

Arbeitsmappe Nahrungsmittelanbau in Bioqualität https://goo.gl/GgamSN

Lektionen Nahrungsmittelanbau in Bioqualität:

Lektion 1 https://goo.gl/D6XnSj

Lektion 2 https://goo.gl/tsKpcy

Lektion 3 https://goo.gl/WJ2oyB

Lektion 4 https://goo.gl/eDK7UZ

Lektion 5 https://goo.gl/6ktUoE

Lektion 6 https://goo.gl/re1eDU

Lektion 7 https://goo.gl/RhiCLt

Lektion 8 https://goo.gl/6WnPSw

 

Arbeitsmappe Energiekontrolle https://goo.gl/ETT7Gh

Lektionen Energiekontrolle https://goo.gl/nX32is

 

Arbeitsmappe Erneuerbare Energien https://goo.gl/pv4S2z

Lektionen Erneuerbare Energien:

Lektion 1 https://goo.gl/PCsdce

Lektion 2 https://goo.gl/nLc2mR

Lektion 3 https://goo.gl/m2evod

Lektion 4 https://goo.gl/VGdSSE

Lektion 5 https://goo.gl/npcpto

Lektion 6 https://goo.gl/V1QW2g

Lektion 7 https://goo.gl/DLzGZ5

Lektion 8 https://goo.gl/K7pdEp

Lektion 9 https://goo.gl/VQokn8

 

Arbeitsmappe In Wald und Landschaft https://goo.gl/a8vSrX

Lektionen In Wald und Landschaft https://goo.gl/WFWFo9

 

Vzdelávací materiál vo švédskom jazyku nájdete na

Lärobok Organiska grödor https://goo.gl/Jmkqek

Arbetsbok Organiska grödor https://goo.gl/TJzzSA

Lektioner Organiska grödor:

Lektion 1 https://goo.gl/cjLpqA

Lektion 2 https://goo.gl/DjFLch

Lektion 3 https://goo.gl/QELPyY

Lektion 4 https://goo.gl/STbWBR

Lektion 5 https://goo.gl/vyqYz7

Lektion 6 https://goo.gl/ocRQdd

Lektion 7 https://goo.gl/wJBBGG

Lektion 8 https://goo.gl/vwzeFi

 

Lärobok Få energikoll https://goo.gl/f7ekYj

Arbetsbok Få energikoll https://goo.gl/TzAgfz

Lektioner Få energikoll https://goo.gl/R2674f

 

Lärobok Förnybara energilösningar https://goo.gl/zM5Gzw

Arbetsbok Förnybara energilösningar https://goo.gl/eCsNyt

Lektioner Förnybara energilösningar: 

Lektion 1 https://goo.gl/S4mp9S

Lektion 2 https://goo.gl/EzRzLu

Lektion 3 https://goo.gl/SLaFav

Lektion 4 https://goo.gl/vBC5DV

Lektion 5 https://goo.gl/wCuADk

Lektion 6 https://goo.gl/SQLUMb

Lektion 7 https://goo.gl/uFrKG5

Lektion 8 https://goo.gl/smVKxm

Lektion 9 https://goo.gl/w4Zp6r

 

Lärobok I skog och på landsbyggd https://goo.gl/jNjvMA

Arbetsbok I skog och på landsbyggd https://goo.gl/wCA27J

Lektioner I skog och på landsbyggd https://goo.gl/Wv8Fhg

 

Vzdelávací materiál vo lotyšskom jazyku nájdete na

Spracováva sa.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *