Učebnica Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj

Učebnica Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj

VZDELÁVANIE PRE TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

VIDIECKYCH OBLASTÍ NA SLOVENSKU, V LOTYŠSKU, NEMECKU, ŠVÉDSKU A DÁNSKU

Predslov

Dňa 25. septembra 2015 krajiny Organizácie Spojených národov spoločne prijali 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja – nazývaných aj Globálne Ciele – ako všeobecnú výzvu zameranú na ukončenie chudoby, na ochranu planéty a na zabezpečenie mieru a prosperity všetkých ľudí. Týchto 17 cieľov vychádza z úspechov Miléniových Rozvojových Cieľov a okrem iných priorít zahŕňa aj nové oblasti, ako sú zmena klímy, hospodárska nerovnosť, inovácie, udržateľná spotreba, mier a spravodlivosť.

Vlády sa zaviazali pracovať na dosiahnutí týchto cieľov, ale na to, aby ich dosiahli musí každý urobiť svoj diel práce: vlády, súkromný sektor aj občianska spoločnosť. Cirkvi sú súčasťou občianskej spoločnosti a pracujú v mnohých smeroch, bojujú proti klimatickým zmenám a ekonomickej nerovnosti a podporujú udržateľnú spotrebu, mier a spravodlivosť. Pracujú na národnej úrovni, ale spolupracujú aj cezhranične. Od roku 2012 spolupracovali cirkvi v Nemecku, Švédsku, Lotyšsku, na Slovensku a v Dánsku na otázkach trvalej udržateľnosti. Každá z nich pracovala lokálne v relevantných a kontextuálnych spôsoboch, ale získavala aj pridanú hodnotu vo vzájomnom učení sa.

V rokoch 2015-2017 spolupracovali títo partneri na projekte Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vo vidieckych oblastiach na Slovensku, Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku v rámci programu ERASMUS PLUS. Cieľom projektu bolo vytvoriť vzdelávacie materiály, ktoré môžu pomôcť vzdelávať príslušné cieľové skupiny vo vidieckych oblastiach v rôznych otázkach trvalej udržateľnosti, aby mohli získať platenú prácu a lepšiu kvalitu života. Medzi cieľové skupiny patria prisťahovalci, starší ľudia žijúci v riedko osídlených oblastiach a ďalšie skupiny žijúce na miestach s nedostatkom pracovných príležitostí.

Vzdelávanie pre trvalú udržateľnosť bolo spoločným cieľom projektu. Trvalo udržateľný rozvoj musí zahŕňať tri aspekty, ktoré sú úzko spojené: ekologická, sociálna a hospodárska udržateľnosť. Globálne ciele OSN sú integrované a udržujú v rovnováhe tri aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Bolo to aj našou snahou a pokryli sme v našich materiáloch rôzne aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Národné situácie, potreby a metódy sa líšia – čo sa odráža aj v materiáloch, ktoré boli vypracované.

Vzdelávací materiál v slovenskom jazyku nájdete na linku: 

https://drive.google.com/file/d/1Q8dKhJ7KXktsQUGi85S5yDRfEfeOTBMF/view?usp=sharing

alebo:

https://drive.google.com/file/d/1he9HOMSneYBASSDxpnjZon2DPq3N4Mdq/view?usp=sharing

Okrem iných častí vzdelávacieho materiálu tam nájdete aj:

Učebnica Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj

Pracovný zošit Pestovanie potravín v bio-kvalite

Lekcie 1 – 8 Pestovanie potravín v bio-kvalite:

Pracovný zošit Získaj kontrolu nad energiou

Lekcie Získaj kontrolu nad energiou 

Pracovný zošit Energetické riešenia s využitím OZE

Lekcie 1 – 9 Energetické riešenia s využitím OZE:

Pracovný zošit V lese a na vidieku

Lekcie V lese a na vidieku

Vzdelávací materiál v anglickom jazyku nájdete na linku:

https://drive.google.com/file/d/1zn78D6QrCSFR_WCTjXzLav454FV3UiCk/view?usp=sharing

alebo:

https://drive.google.com/file/d/1GtM4Zm1sdTa5Oq4nHecp-Y8JaB_-QDel/view?usp=sharing

Okrem iných častí vzdelávacieho materiálu tam nájdete aj:

Textbook Education for Sustainable Development

Workbook Growing of Food in Organic Quality 

Lessons Growing of Food in Organic Quality:

Workbook Gain Control of Energy

Lessons Gain Control of Energy 

Workbook Renewable Energy Solutions

Lessons 1 – 9 Renewable Energy Solutions

Workbook In Forest and Countryside

Lessons In Forest and Countryside

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *