Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj

Obsah vzdelávacieho materiálu

VZDELÁVACÍ MATERIÁL OBSAHUJE:

SLOVENSKÁ VERZIA

Učebnice

 • Učebnica Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj
 • Učebnica Pestovanie potravín v bio-kvalite
 • Učebnica Získaj kontrolu nad energiou
 • Učebnica Energetické riešenia s využitím OZE
 • Učebnica V lese a na vidieku

Pracovné zošity

 • Pracovný zošit Pestovanie potravín v bio-kvalite
 • Pracovný zošit Získaj kontrolu nad energiou
 • Pracovný zošit Energetické riešenia s využitím OZE
 • Pracovný zošit V lese a na vidieku

Lekcie

 • Lekcie Pestovanie potravín v bio-kvalite
 • Lekcie Získaj kontrolu nad energiou
 • Lekcie Energetické riešenia s využitím OZE
 • Lekcie V lese a na vidieku

On-line nástroje

 • On-line nástroj Pestovanie potravín v bio-kvalite

ENGLISH VERSION

Textbooks

 • Textbook Education for Sustainable Development
 • Textbook Growing of Food in Organic Quality
 • Textbook Gain Control of Energy
 • Textbook Renewable Energy Solutions
 • Textbook In Forest and Countryside

Workbooks

 • Workbook Growing of Food in Organic Quality
 • Workbook Gain Control of Energy
 • Workbook Renewable Energy Solutions
 • Workbook In Forest and Countryside

Lessons

 • Lessons Growing of Food in Organic Quality
 • Lessons Gain Control of Energy
 • Lessons Renewable Energy Solutions
 • Lessons In Forest and Countryside

On-line Tools

 • On-line Tool Growing of Food in Organic Quality
 • On-line Tool Renewable Energy Solutions

DANSK VERSION

Lærebøger

 • Lærebog Uddannelse til bæredygtig udvikling
 • Lærebog Vedvarende energiløsninger

Arbejdshæfter

 • Arbejdshæfte Dyrkning af økologisk mad
 • Arbejdshæfte Få styr på energien
 • Arbejdshæfte Vedvarende energiløsninger
 • Arbejdshæfte I skoven og på landet

Lektioner

 • Lektioner Dyrkning af økologisk mad
 • Lektioner Få styr på energien
 • Lektioner Vedvarende energiløsninger
 • Lektioner I skoven og på landet

Onlineværktøjer

 • Onlineværktøj Vedvarende energiløsninger

SVENSK VERSION

Läroböcker

 • Lärobok Organiska grödor
 • Lärobok Få energikoll
 • Lärobok Förnybara energilösningar
 • Lärobok I skog och på landsbyggd

Arbetsböcker

 • Arbetsbok Organiska grödor
 • Arbetsbok Få energikoll
 • Arbetsbok Förnybara energilösningar
 • Arbetsbok I skog och på landsbyggd

Lektioner

 • Lektioner Organiska grödor
 • Lektioner Få energikoll
 • Lektioner Förnybara energilösningar
 • Lektioner I skog och på landsbyggd

DEUTSCHE VERSION

Lehrbücher

 • Lehrbuch Bildung für nachhaltige Entwicklung
 • Lehrbuch In Wald und Landschaft

Arbeitsmappen

 • Arbeitsmappe Nahrungsmittelanbau in Bioqualität
 • Arbeitsmappe Energiekontrolle
 • Arbeitsmappe Erneuerbare Energien
 • Arbeitsmappe In Wald und Landschaft

Lektionen

 • Lektionen Nahrungsmittelanbau in Bioqualität
 • Lektionen Energiekontrolle
 • Lektionen Erneuerbare Energien
 • Lektionen In Wald und Landschaft

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *