Archív značiek: Projekt ZELENÁ CIRKEV

Príspevok ZELENÁ CIRKEV

Výbor na ochranu Božieho stvorenstva (VOBS) a členovia a farári niekoľkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku sa v minulých rokoch zapojili do viacerých medzinárodných projektov (Grundtvig, Erasmus+, účasť na činnosti ECEN a iné). Na tieto projekty finančne prispela aj Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM).  Výsledkom činnosti VOBS sú ušetrené finančné prostriedky poskytnuté EKM vo výške 1 500 EUR, ktoré budú použité pre cirkevné zbory na aktivity spojené s ochranou životného prostredia a trvalo udržateľným rozvojom.

Prostriedky budú poskytnuté formou príspevku ZELENÁ CIRKEV. Informácie o spôsobe poskytnutia príspevku a zaslania žiadosti o príspevok, ako aj tlačivo k žiadosti o príspevok nájdete  tu:

Informacny list ZC

Prispevok ZELENA CIRKEV

Ziadost o prispevok